Usługi prawnicze w sprawach gospodarczych

Zespół doświadczonych prawników.
Wspieramy przedsiębiorców w transakcjach i sporach.
Działamy w polskich i międzynarodowych sprawach.

USŁUGI

transakcje
rozwiązywanie sporów przed sądami i urzędami
doradztwo i opinie prawne
bieżąca, kompleksowa obsługa prawna
strategiczne doradztwo gospodarcze
doradztwo legislacyjne i regulacyjne
szkolenia

DZIEDZINY

bankowość i finanse
umowy i zabezpieczenia transakcji
LegalTech / FinTech 
prawo prywatne międzynarodowe
obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
restrukturyzacja przedsiębiorstw
dochodzenie należności
własność intelektualna
dobra osobiste
prawo prasowe
technologie informatyczne
zamówienia publiczne
wolność słowa
konsumenci
nieruchomości
energetyka i górnictwo, 
poszukiwania złóż, koncesje geologiczne

JĘZYKI

angielski
niemiecki
włoski

GŁÓWNE DZIEDZINY

Bankowość i finanse, FinTech 
Członkowie zespołu dysponują dużym doświadczeniem w obsłudze banków i innych instytucji finansowych, pracując bezpośrednio na zlecenie tych instytucji lub kancelarii prawnych. Od wielu lat uczestniczymy zarówno w obsłudze bieżącej banków, jak i w tworzeniu nowych projektów. Jesteśmy stałym doradcą zewnętrznym banku należącego do międzynarodowej grupy bankowej. Przygotowywaliśmy dokumentację dla produktów bankowych i finansowych, włączając również elementy ubezpieczeniowe. Opracowywaliśmy założenia prawne i szczegółową dokumentację innowacyjnych przedsięwzięć. Wielokrotnie prowadziliśmy szkolenia dla prawników, zajmujących się obsługą instytucji finansowych. Jesteśmy autorami lub współautorami wielu publikacji poświęconych prawu bankowemu, m.in. Komentarza do Prawa bankowego.

Nowoczesne technologie i własność intelektualna
Mamy doświadczenie przy doradztwie, transakcjach i sporach dotyczących prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, telekomunikacji i technologii informatycznych. Zajmujemy się także wykorzystaniem DLT / technologii blockchain oraz smart contracts.  

Obsługa korporacyjna
Mamy bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej i instytucjonalnej spółek prawa handlowego. Sporządzaliśmy ekspertyzy na temat szczególnie trudnych zagadnień z prawa spółek i prawa handlowego, w tym także prawa podatkowego. Pomagaliśmy w uruchomieniu spółek i braliśmy udział w przekształceniach korporacyjnych dużych przedsiębiorstw.

Fuzje i przejęcia
Uczestniczyliśmy w wielu procesach przejęć i fuzji. Przeprowadzaliśmy badania due diligence, oraz przygotowywaliśmy dokumenty wykorzystywane w procesie przejęcia poczynając od umów poufności aż do końcowej umowy przejęcia. Na zlecenie klienta kontrolowaliśmy rozliczenia z doradcami prawnymi, strategicznymi i inwestycyjnymi w toku planowanego międzynarodowego przejęcia instytucji finansowej.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Członkowie naszego zespołu zarówno wspierali przedsiębiorców w restrukturyzacji układowej oraz pozaupadłościowej, doradzali wierzycielom uczestniczącym w takiej restrukturyzacji, jak i wielokrotnie wspomagali swoją wiedzą syndyków w likwidacyjnych postępowaniach upadłościowych, w tym także wobec deweloperów.

Nieruchomości
Posiadamy rozległą praktykę w obsłudze obrotu nieruchomościami, najmu, dzierżawy i podobnych umów, jak również zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach. Wielokrotnie pomagaliśmy praktycznie rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy z tego zakresu. Przygotowywaliśmy ekspertyzy prawne (także we współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi profesorami prawa), projekty umów, przeprowadzaliśmy audyty stanu prawnego nieruchomości. Naszymi klientami były m.in. kancelarie prawne, banki, syndycy, jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Miasto St. Warszawa).

Górnictwo, poszukiwanie złóż, koncesje geologiczne
Obsługujemy kompleksowo jednego z prężnych, zagranicznych inwestorów przy tworzeniu od podstaw i uruchomieniu w Polsce kopalń, począwszy od działalności poszukiwawczej i rozpoznawczej. 

Podatki
Nasi doradcy podatkowi dysponują kilkunastoletnim doświadczeniem zebranym w dużych firmach jak i indywidualnej praktyce. We wszystkich dziedzinach możemy oferować rozwiązania, które są optymalne podatkowo.