Zespół doświadczonych prawników 

Działamy w polskich i międzynarodowych sprawach

Kancelaria prowadzi biura w Krakowie i w Warszawie

USŁUGI

transakcje
rozwiązywanie sporów przed sądami i urzędami
doradztwo i opinie prawne
bieżąca, kompleksowa obsługa prawna
strategiczne doradztwo gospodarcze
doradztwo legislacyjne i regulacyjne
szkolenia

DZIEDZINY

bankowość i finanse
umowy i zabezpieczenia transakcji
NewTech / FinTech 
prawo prywatne międzynarodowe
obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
restrukturyzacja przedsiębiorstw
dochodzenie należności
własność intelektualna
dobra osobiste
prawo prasowe
technologie informatyczne
zamówienia publiczne
wolność słowa
konsumenci
nieruchomości
górnictwo, koncesje geologiczne

JĘZYKI

angielski
niemiecki
włoski

GŁÓWNE DZIEDZINY

Bankowość i finanse, FinTech 
Członkowie zespołu dysponują dużym doświadczeniem w obsłudze banków i innych instytucji finansowych, pracując bezpośrednio na zlecenie tych instytucji lub kancelarii prawnych. Od wielu lat uczestniczymy zarówno w obsłudze bieżącej banków, jak i w tworzeniu nowych projektów. Jesteśmy stałym doradcą zewnętrznym banku należącego do międzynarodowej grupy bankowej. Przygotowywaliśmy dokumentację dla produktów bankowych i finansowych, włączając również elementy ubezpieczeniowe. Opracowywaliśmy założenia prawne i szczegółową dokumentację innowacyjnych przedsięwzięć. Wielokrotnie prowadziliśmy szkolenia dla prawników, zajmujących się obsługą instytucji finansowych. Jesteśmy autorami lub współautorami wielu publikacji poświęconych prawu bankowemu, m.in. Komentarza do Prawa bankowego.

Nowoczesne technologie i własność intelektualna
Mamy doświadczenie przy doradztwie, transakcjach i sporach dotyczących prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, telekomunikacji i technologii informatycznych. Zajmujemy się także wykorzystaniem w biznesie DLT/blockchain oraz smart contracts.  

Obsługa korporacyjna
Mamy bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej i instytucjonalnej spółek prawa handlowego. Sporządzaliśmy ekspertyzy na temat trudnych i nietypowych zagadnień z prawa spółek i prawa handlowego, w tym także prawa podatkowego. Pomagaliśmy w uruchomieniu spółek i braliśmy udział w przekształceniach korporacyjnych dużych przedsiębiorstw.

Fuzje i przejęcia
Uczestniczyliśmy w wielu procesach przejęć i fuzji. Przeprowadzaliśmy badania due diligence, oraz przygotowywaliśmy dokumenty wykorzystywane w procesie przejęcia poczynając od umów poufności aż do końcowej umowy przejęcia. Na zlecenie klienta kontrolowaliśmy rozliczenia z doradcami prawnymi, strategicznymi i inwestycyjnymi w toku planowanego międzynarodowego przejęcia instytucji finansowej.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Członkowie naszego zespołu zarówno wspierali przedsiębiorców w restrukturyzacji, doradzali wierzycielom w procesach restrukturyzacji dłużników, jak i wielokrotnie wspomagali swoją wiedzą syndyków w postępowaniach upadłościowych, w tym także wobec deweloperów.

Nieruchomości
Posiadamy rozległą praktykę w obsłudze obrotu nieruchomościami, najmu, dzierżawy i podobnych umów, jak również zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach. Wielokrotnie pomagaliśmy praktycznie rozwiązać skomplikowane problemy z tego zakresu. Przygotowywaliśmy ekspertyzy prawne (także we współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi profesorami prawa), projekty umów, przeprowadzaliśmy audyty stanu prawnego nieruchomości. Naszymi klientami były m.in. kancelarie prawne, banki, syndycy, jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Miasto St. Warszawa).

Górnictwo, koncesje geologiczne
Mamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze przy tworzeniu od podstaw kopalń, począwszy od działalności poszukiwawczej i rozpoznawczej. 

Podatki
Nasi doradcy podatkowi dysponują kilkunastoletnim doświadczeniem zebranym w dużych firmach jak i indywidualnej praktyce. We wszystkich dziedzinach możemy oferować rozwiązania, które są optymalne podatkowo.