AGNIESZKA STAJNIAK

INŻYNIER BUDOWNICTWA

WSPÓŁPRACOWNIK

Doświadczenie

Udział w badaniu nieruchomości pod przemysłową inwestycję greenfield

Stanowiska poza kancelarią

Inżynier i menadżer w dużym przedsiębiorstwie budowlanym

Wybrane poprzednie stanowiska

Kierownik Zespołu Technicznego
Mitex S.A.

Kierownik Sekcji d.s. Inwestycji
Komenda Stołeczna Policji

Kierownik Projektu Deweloperskiego
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Dom Development S.A.

Dyrektor Projektu
Dantex Sp. z o.o.

Wykształcenie

1995-1999
Mgr inż. budownictwa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Budownictwa Lądowego

2001
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2005-2006
Podyplomowe studia menadżerskie
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Odznaczenie

Brązowy Krzyż Zasługi
Postanowienie Prezydenta RP z 7 lipca 2005

Kontakt

office at karasekwejman.com

Usługi

zarządzanie projektami

doradztwo

reprezentacja przed organami administracji

Obszary działalności

Wszelkie urzędowe i organizacyjne sprawy dotyczące

nieruchomości, inwestycji budowlanych, gruntów, lokali 

użytkowych i mieszkalnych. Między innymi:


zarządzanie przygotowaniem i realizacją inwestycji

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

pozwolenie na budowę

geodezja

konserwator zabytków

pozwolenie na użytkowanie

ochrona środowiska

drogi

legalizacja samowoli budowlanej

zmiana sposobu użytkowania

dzielenie i łączenie lokali  

uzbrojenie i media

stosunki sąsiedzkie

Języki

angielski (podstawowy)