FILIP WEJMAN, LL.M. (Harvard)

ADWOKAT

PARTNER

Doświadczenie i przykłady spraw

Analiza dla londyńskiej kancelarii w sprawie o wykonanie angielskiego wyroku za granicą: angielskie zabezpieczenie Mareva injunction na tle polskiej Konstytucji i procedury cywilnej. Wartość przedmiotu sporu: ok. 1 mld PLN 

Przygotowanie kasacji dla pełnomocników powodów w precedensowej sprawie o odszkodowanie za „złe urodzenie”. Przeczytaj więcej.

Doradztwo dla kancelarii reprezentującej stronę w międzynarodowym sporze o kontrolę nad przejętą polską spółką; praca nad argumentacją procesową z dziedziny polskiego prawa spółek, prawa cywilnego, prawa procesowego. Wartość przedmiotu sporu: kilka mld EUR

Ekspertyza dotycząca przejęcia zagranicznego podmiotu przez czołowe polskie przedsiębiorstwo (praca na zlecenie kancelarii reprezentującej przejmującego). Analiza projektu umowy przejęcia pod obcym prawem oraz umów kupującego z innymi doradcami: prawnymi, inwestycyjnymi, finansowymi, strategicznymi. Wartość transakcji: ok. 1 mld PLN

Analiza scenariuszowa, strategia transakcyjna i procesowa na tle serii decyzji regulatora rynku. Wartość sprawy: kilkaset milionów PLN

Doradztwo i współpraca przy pisaniu opinii przez polskiego profesora powołanego jako ekspert strony ds. polskiego prawa w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym ochrony inwestycji zagranicznych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu: kilka mld EUR

Doradztwo dla polskiego przedsiębiorstwa co do spłaty zobowiązań w kontekście upadłości zagranicznego banku. Wartość sprawy: kilka mln EUR

Analiza trustu ustanowionego w jurysdykcji common law na tle polskiego prawa materialnego i procesowego.

Zastępstwo przed Sądem Najwyższym: czy homoseksualista wstępuje w najem mieszkania po zmarłym partnerze? Przeczytaj: WSJRzeczpospolita, TOK FM

Udział w pracach nad umową restrukturyzacyjną i zmianami corporate governance spółki publicznej w upadłości układowej.
Wartość sprawy: ok. 2 mld PLN

Projekt reformy ustawy o radiofonii i telewizji dla Ministra Skarbu przygotowany w 1999 roku z A. Barczak, M. Spyrą, D. Tomaszewskim, F. Zollem.

Projekt reformy zawodu adwokackiego i radcowskiego pt. Nowa Adwokatura, przygotowany z A. Bodnarem i Ł. Bojarskim na zaproszenie Klubu Parlamentarnego PO.

Przygotowanie dla kancelarii reprezentującej jedno z globalnych przedsiębiorstw branży IT części stanowiska wobec rządu i własnych propozycji regulacyjnych w sprawie podpisu elektronicznego.

Inne stanowiska

Współzałożyciel i członek zarządu prawniczego think tanka INPRIS

Członek Rady Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Członek kapituły konkursu Droga na Harvard

Wybrane poprzednie stanowiska

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ

Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ

Senior researcher, pracownik Uniwersytetu Bielefeld, RFN

Kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ

Teaching Assistant w Extension School dla Berkman Center for Internet and Society at Harvard Law School

Wykształcenie

1998 
Magister prawa, Uniwersytet Jagiellonski

1998 
CUA International Business and Trade Summer Law Program

1997-1998 
Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytety: Heidelberg, Mainz, UJ

2003
Egzamin adwokacki w Krakowie

2004 
Master of Laws (LL.M), Harvard Law School

Stypendia i wyróżnienia

2nd Workshop on American Affairs
Young Leaders Program 2000, Dräger Stiftung

2003-2004
Kościuszko Foundation Exchange Fellow na Harvardzie

Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości
Medal Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2012

Brązowy Krzyż Zasługi
Postanowienie Prezydenta RP z 23 października 2012

Organizacja Pozarządowa Roku
Nagroda Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2013
dla INPRIS, think tanka prawniczego

Kontakt

filip.wejman at karasekwejman.com

Usługi

doradztwo i opinie prawne
rozwiązywanie sporów
obsługa transakcji
doradztwo legislacyjne i regulacyjne
szkolenia

Obszary działania

prawo umów
odszkodowania
dochodzenie należności i upadłość
własność intelektualna
spółki
nowe technologie informatyczne
handel elektroniczny
wolność słowa
prawo prywatne międzynarodowe
konsumenci

Języki

angielski (biegle)
niemiecki, francuski, rosyjski
(robocza znajomość ze wsparciem słownika)

Wybrane publikacje

zob. spis