FILIP WEJMAN, LL.M.

ADWOKAT

PARTNER

Wybrane publikacje

F. Wejman, F. Zoll
Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian
Kraków 1997
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

F. Wejman, F. Zoll
Sprzedaż konsumencka
Zmieniona propozycja dyrektywy o sprzedaży i gwarancjach jakości dóbr konsumpcyjnych
Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wprowadzenie
Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1998

F. Wejman
Student poradni jako kurator
Klinika 1/1999

M. Spyra, F. Wejman
Dyrektywy wykładni bankowych wzorców umów
Prawo Bankowe 11/2000

F. Wejman
Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elektronicznym
Prawo Bankowe 2/2000

M. Spyra, F. Wejman
W sprawie przesłanek obowiązywania regulaminu bankowego (art. 384 k.c. w zw. z art. 109 prawa bankowego)
Prawo Bankowe 11/2000

A. Niżankowska, F. Wejman
Rękojmia za wady przy leasingu
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

F. Wejman
Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej
Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000

F. Wejman, F. Zoll
Zawody prawnicze w Polsce - Raport Rządowego Centrum Legislacyjnego
Warszawa 2000

F. Wejman
Pełnomocnictwo
w: Encyklopedia prawa bankowego pod red. W. Pyzioła
Warszawa 2002
PWN

F. Wejman
Wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotow - czy polska ustawa o podpisie elektronicznym jest zgodna z dyrektywą?
w: M. Grzybowski, M. Berdel-Dudzinska (red.)
Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską
Rzeszów 2002
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

F. Zoll with assistance of F. Wejman
Fryderyk Zoll's Jr. Theory of Copyright and the Challenges of our Times
Organon 32/2003

Komentarz do art. 7 Prawa bankowego
w: Prawo bankowe - Komentarz pod red. F. Zolla
Kraków 2005
Wolters Kluwer

Ok. 10 haseł nt. prawa gospodarczego
w: Profesjonalny Serwis Bankowy 
[elektroniczna publikacja dla subskrybujących banków] 
Warszawa 2005
Wolters Kluwer

A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman
Nowa adwokatura
Warszawa 2007
Instytut Spraw Publicznych

Przekłady

A. Niżankowska przy współpracy F. Wejmana 
Ustawa o używaniu języka francuskiego i orzeczenie Rady Konstytucyjnej. Przekład z jęz. francuskiego 
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000 

F. Wejman 
Dyrektywa o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych. Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wprowadzenie 
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000 

L. Wortham
Główne zasady regulacji amerykańskiego zawodu prawniczego
Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2008

Prace redakcyjne

Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)
Principles of the Existing EC Contract Law. Contract I: pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms. Vol. 1
Monachium 2007
Sellier. European Law Publishers

Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)
Principles of the Existing EC Contract Law. Contract II: general provisions, delivery of goods, package travel and payment services. Vol. 2
Monachium 2009
Sellier. European Law Publishers

Consumer Law Compendium, edited by H. Schulte-Nölke

Redakcja naukowa przekładu z angielskiego
S. Shavell: Ekonomiczna analiza prawa wypadków
Transformacje Prawa Prywatnego 2005