DR JOWITA PUSTUŁ

RADCA PRAWNY I DORADCA PODATKOWY

Doświadczenie

Ponad 15 lat działalności jako licencjonowany doradca podatkowy. Od 1998 roku praktyka w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, a od 2005 roku samodzielna działalność – doradztwo podatkowe.

Bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków, uwzględniające praktyczną znajomość specyfiki wielu sektorów gospodarki, między innymi handlu, produkcji, usług finansowych, usług informatycznych, energetyki, podmiotów prowadzących działalność na obszarze specjalnych stref ekonomicznych i wielu innych.

Bardzo duże doświadczenie w zakresie planowania podatkowego przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w szczególności przy przekształceniach, połączeniach, podziałach, transakcjach dotyczących zbycia lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa, etc.

Doradztwo przy połączeniach instytucji finansowych, dużych polskich spółek produkcyjnych, znanych sieci handlowych.

Doradztwo obejmujące wszystkie etapy procesów restrukturyzacyjnych - począwszy od przygotowania optymalnej pod względem podatkowym koncepcji połączenia, podziału, czy innego sposobu reorganizacji, poprzez doradztwo przy tworzeniu planu połączenia (podziału), sporządzenia uzasadnienia ekonomicznego przeprowadzanej reorganizacji, aż po rejestrację operacji i złożenie pierwszych deklaracji podatkowych.

Opracowanie optymalnych pod względem podatkowym koncepcji równoczesnego łączenia kilkunastu spółek, analiza konsekwencji podatkowych łączenia i dzielenia spółek zarówno powstających u podmiotów polskich, jak również ich wspólników zagranicznych.

Doradztwo zmierzające do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nieruchomości komercyjnych

Doradztwo w zakresie efektywnego podatkowo finansowania inwestycji (w sposób pozwalający na maksymalne zaliczenie do kosztów odsetek, prowizji i innych kosztów finansowych).

Doradztwo podatkowe w trakcie procesu inwestycyjnego (zasady kapitalizacji wydatków, różnic kursowych, kosztów finansowych etc.)

Występowanie o zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z prowadzeniem inwestycji.

Opiniowanie zawieranych umów pod kątem podatkowym.

Doradztwo w procesach nabywania i zbywania przedsiębiorstw

Doświadczenie w zakresie sporządzania analiz cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej zgodnej z art. 9(a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowiska poza kancelarią

Członek Rady Konsultacyjnej ds. Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów

Partner w kancelarii doradztwa podatkowego

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego
Uniwersytet Jagielloński

Wybrane poprzednie stanowiska

Menadżer, dział podatkowy KPMG

Wykształcenie

1997
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński

2003
Doktor nauk prawnych
Temat rozprawy obronionej na UJ: podatkowe i prawne aspekty przekształcenia, przejęcia, podziału i połączenia spółek

2004
Egzamin na doradcę podatkowego

Wyróżnienie

2011
Wyróżnienie Gazety Prawnej

Kontakt

office at karasekwejman.com

Usługi

bieżące doradztwo podatkowe
optymalizacja podatkowa
audyty podatkowe / due diligence
doradztwo przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych
przeglądy podatkowe
dokumentacja podatkowa do cen transferowych
reprezentacja w sprawach podatkowych przed organami i sądami
przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe
postępowania w sprawie odzyskiwania nadpłaconego podatku
szkolenia, seminaria, warsztaty

Obszary działania

wszystkie rodzaje podatków, w szczególności w następujących zakresach:
bankowość i instytucje finansowe
fuzje i przejęcia
podatkowe prawo spółek
ceny transferowe
specjalne strefy ekonomiczne
regulacje Unii Europejskiej

Języki

angielski

Wybrane publikacje

zob. spis