DR JOWITA PUSTUŁ

RADCA PRAWNY I DORADCA PODATKOWY

Wybrane publikacje

J. Pustuł
Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Przegląd Podatkowy 12/2014

J. Pustuł
Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli
Kwartalnik - Świat Nieruchomości 2/2014

J. Pustuł
Wyłączny lub dominujący cel poniesienia wydatków kryterium rozstrzygającym o reprezentacji
Monitor Podatkowy 5/2014

J. Pustuł
Prawo stosowania obniżonej stawki VAT "wyłącznie w zakresie wstępu" - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 311/13 z 30 stycznia 2014
Przegląd Podatkowy 4/2014

J. Pustuł
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
Przegląd Podatkowy 3/2014

J. Pustuł
Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Przegląd Podatkowy 9/2013

J. Pustuł
Sprzedaż nieruchomości - konsekwencje w podatku do towarów i usług
Kwartalnik Świat Nieruchomości 3/2013

J. Pustuł, T. Tylus
Stawka VAT przy sprzedaży karnetów i biletów wstępu
Monitor Podatkowy 8 /2013

J. Pustuł
Nieodpłatne poręczenia i gwarancje – jak ustalać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Przegląd Podatkowy 5/2013

J. Pustuł
Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym
w: B.Brzeziński (red.)
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy
Wolters Kluwer
Warszawa 2013

J. Pustuł
Konsekwencje podatkowe akcji promocyjno-reklamowych - podatek dochodowy od osób fizycznych
Monitor Podatkowy 5/2013

M. Przywara, T. Tylus
Jak dokonać korekty przy nabyciu środków trwałych
Rzeczpospolita, Prawo w firmie, 12 grudnia 2012

M. Przywara, T. Tylus
Kiedy podatnik musi skorygować nieopłacone koszty Rzeczpospolita, Prawo w firmie, 12 grudnia 2012

S. Babiarz, S. Bogucki, A. Dumas, R. Pęk, S. Presnarowicz, J. Pustuł
Ryczałty w prawie podatkowym
LexisNexis
Warszawa 2012

J. Pustuł
Podatkowo-prawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz spółek powiązanych (cost sharing agreement)
Kwartalnik Prawa Podatkowego 4/2012

M. Przywara
Jak rozliczyć VAT, gdy towar odsyłamy unijnemu kontrahentowi? Rzeczpospolita, 2 sierpnia 2011

M. Przywara
W jakim momencie pojawia się obowiązek zapłaty podatku (przy refakturowaniu)?
Rzeczpospolita z 14 lipca 2011

M. Przywara
Kiedy możliwe jest refakturowanie?
Rzeczpospolita z 14 lipca 2011

J. Pustuł
Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku
Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1059/09 z 10 grudnia 2009 i wyroku WSA we Wrocławiu I SA/Wr 1616/09 z 18 stycznia 2010  
Przegląd Podatkowy 2/2011

J. Pustuł, M. Przywara
Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne Rzeczpospolita z 18 listopada 2010

J. Pustuł
Spotkanie w restauracji a koszty uzyskania przychodów
Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu  I SA/Wr 233/10 z 23 kwietnia 2010
Prawo i Podatki 10/2010

J. Pustuł, A. Zaucha
Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów? Rzeczpospolita z 14 pażdziernika 2010

M. Przywara, T. Tylus
Zakup udziałów w spółce może się bardziej opłacać niż zakup jej przedsiębiorstwa
Rzeczpospolita z 23 września 2010

M. Przywara, T. Tylus
Ufundowałeś pracownikowi strój służbowy, sprawdź, czy musisz pobrać zaliczkę na podatek
Rzeczpospolita z 16 sierpnia 2010

J. Pustuł, A. Zaucha
Kiedy od nowego budynku zaczynamy płacić daninę dla gminy?
Rzeczpospolita z 5 sierpnia 2010

J. Pustuł, M. Przywara, T. Tylus
Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy?
Rzeczpospolita z 26 lipca 2010

J. Pustuł, A. Zaucha: Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem
Rzeczpospolita z 19 lipca 2010 

M. Przywara, T. Tylus
Jaką stawką VAT opodatkować świadczenia złożone? Rzeczpospolita z 17 czerwca 2010

J. Pustuł, M. Przywara
Nie zniszczysz, nie zaliczysz straty do kosztów uzyskania przychodów
Rzeczpospolita z 25 lutego 2010

J. Pustuł
Rozwiązywanie sporów podatkowych
w: B. Brzeziński (red.)
Prawo podatkowe Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie
Toruń 2009
Wydawnictwo TNOIK

J. Pustuł
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2009 (III SA/Wa 1597/08) - reprezentacja w podatku dochodowym od osób prawnych
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 5/2009

J. Pustuł, A. Zaucha
Pożyczasz zagranicą, możesz uniknąć polskiego podatku
Rzeczpospolita z 14 września 2009

A. Zaucha, M. Przywara
Kiedy cudzoziemiec powinien rozliczyć się z podatku w Polsce
Rzeczpospolita z 1 października 2009

M. Przywara, A. Zaucha
O rezydencji często przesądza to, gdzie mieszka rodzina
Rzeczpospolita z 1 października 2009

J. Pustuł, M. Przywara
Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki
Rzeczpospolita z 10 sierpnia 2009

J. Pustuł, A. Zaucha
Jakie wymogi musi spełniać certyfikat rezydencji
Rzeczpospolita z 6 lipca 2009

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1976/08 z 28 listopada 2008. Koszty uzyskania przychodów a wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2/2009

M. Przywara, J. Pustuł
Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiesz bez VAT i bez PCC
Rzeczpospolita z 6 kwietnia 2009

J. Pustuł, A. Zaucha
Pracodawca funduje abonament, a pracownik niesłusznie płaci podatek
Rzeczpospolita z 5 marca 2009

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 625/08 z 20 sierpnia 2008. Pakiety medyczne dla pracowników a przychód ze stosunku pracy
Prawo i podatki 1/2009

J. Pustuł
Glosa do wyroków WSA w Gdańsku z 16 marca 2007, sygn. I SA/Gd 2/07 i z 14 lutego 2008, sygn. I SA 1007/07. Wydatki związane z połączeniem spółek a koszty uzyskania przychodów
Monitor Podatkowy 12/2008.

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA w Warszawie sygn. III SA/Wa 2185/07 z 8 maja 2008. Opodatkowanie próbek towaru
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 5/2008

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu I SA/Wr 939/07 z 25 września 2007. Uprawnienie do zwrotu VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 4/2008

J. Pustuł, M. Przywara
Gdy samochód bierzemy w leasing, nie jest potrzebna ewidencja jego przebiegu
Rzeczpospolita z 29 maja 2008

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA w Olsztynie I SA/Ol 437/07 z 4 października 2007. Wypłata odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy a koszty uzyskania przychodów
Prawo i Podatki 6/2008.

J. Pustuł
Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport - jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 PDP i odpowiednio art. 19 PDF?
Monitor Podatkowy 5/2008

J. Pustuł, M. Przywara
Podatek tam, gdzie odbywa się impreza
Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2008

J. Pustuł, M. Przywara
Jak rozliczać VAT, gdy organizujemy targi i wystawy?
Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2008

J. Pustuł, M. Przywara
Gdy zagraniczna spółka jest podatnikiem, od pożyczki nie ma PCC
Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2008

J. Pustuł
Glosa do wyroku WSA w Olsztynie I SA/Ol 194/07 z 6 czerwca 2007. Brak obowiązku zakończenia roku podatkowego przy inkorporacji spółek
Prawo i Podatki 2/2008

J. Pustuł
Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) – opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia
Monitor Podatkowy 12/2007

J. Pustuł, M. Przywara
Rozliczamy wydatki na analizy i audyt przejmowanej spółki
Rzeczpospolita z 8 czerwca 2006

J. Pustuł
Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) - opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia
Monitor Podatkowy 12/2007

J. Pustuł, M. Przywara
Nieobowiązkowy audyt może być kosztem spółki
Rzeczpospolita z 2 marca 2006

Ekspert wyjaśnia: Które wydatki reklamowe są kosztem? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 20 lutego 2006

Ekspert wyjaśnia: Czy pracownik musi posiadać NIP? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 1 lutego 2006

Ekspert wyjaśnia: Czy upominki zawsze podlegają VAT? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 6 grudnia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
W dokumentacji zadbaj o szczegóły. Co warto wiedzieć o cenach transferowych? (cz. 4)
Rzeczpospolita z 1 grudnia 2005

Ekspert wyjaśnia: Jak są opodatkowane akcje promocyjne? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 28 listopada 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Nie udokumentujesz - ryzykujesz - Co warto wiedzieć o cenach transferowych? (cz. 3)
Rzeczpospolita z 24 listopada 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Metoda na cenę - Co warto wiedzieć o cenach transferowych (cz. 2)
Rzeczpospolita z 17 listopada 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Niebezpieczne powiązania - Co warto wiedzieć o cenach transferowych (cz. 1)
Rzeczpospolita z 10-11 listopada 2005

Ekspert wyjaśnia: Skutki przelania pieniędzy na niewłaściwe konto. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 10-13 listopada 2005

Ekspert wyjaśnia: Czy trzeba płacić VAT od likwidacji? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 7 listopada 2005

Czy w przypadku fuzji spółka przejmująca będzie opodatkowana? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 31 października - 1 listopada 2005

Ekspert wyjaśnia: Czy podatnik musi się stawić na każde wezwanie? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 20 października 2005

Ekspert wyjaśnia: Czy za zaległości zawsze odpowiada spółka przejmująca? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 3 października 2005

Ekspert wyjaśnia: Czy spółka przejmująca korzysta z uprawnień podatkowych spółki przejmowanej? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 27 września 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Inwestycja w drogę publiczną - Jeśli koszt, to w jakiej formie
Rzeczpospolita z 22 września 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Dywidenda do Szwajcarii. Spółki szwajcarskie na równi z unijnymi
Rzeczpospolita z 1 września 2005

Ekspertci wyjaśniają: Ulgi podatkowe w praktyce. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą i Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 22 sierpnia 2005

Ekspert wyjaśnia: Nowe zasady korekty deklaracji. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 19 lipca 2005

J. Pustuł
Tanio kupiłeś, możesz mieć przychód. Cena sprzedaży udziałów niższa od wartości nominalnej
Rzeczpospolita z 30 czerwca 2005

Ekspert wyjaśnia: Zmienią się zasady wstrzymania wykonalności decyzji. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 22 czerwca 2005

Ekspert wyjaśnia: Współpraca z kontrolującym popłaca. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 20 czerwca 2005

Ekspert wyjaśnia: Wkrótce kontakt z urzędem przez e-mail. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł
Gazeta Prawna z 20 czerwca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Nie ma nowych udziałów, nie ma podatku. Wniesienie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
Rzeczpospolita z 9 czerwca 2005

J. Pustuł, M. Przywara 
Lepsza pożyczka czy dopłata. Podatkowe skutki dofinansowania spółki
Rzeczpospolita z 2 czerwca 2005

Ekspert wyjaśnia: VAT w laboratorium medycznym. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 18 maja 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Ulga na złe długi
Rzeczpospolita z 12 maja 2005

Ekspert wyjaśnia: Nieodpłatny materiał reklamowy nie będzie obciążony VAT. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 9 maja 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? Nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów
Rzeczpospolita z 5 maja 2005

Ekspert wyjaśnia: Zaliczkę na okna można odliczać. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą
Gazeta Prawna z 15 kwietnia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Na pewno wydatek, lecz nie zawsze koszt. Kara za niedotrzymanie warunków umowy
Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Jaki podatek przy połączeniu - przekształcenia spółek? Rzeczpospolita z 24 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Najpierw przemieszczone, potem sprzedane. Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do stawki 0 proc
Rzeczpospolita z 24 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Rabaty i zwroty zmniejszają obrót. Korekta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu
Rzeczpospolita z 17 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Odbiór korekty bez potwierdzenia. Rabaty i zwroty przy WDT Rzeczpospolita z 17 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Jak się przekształcić, by nie zapłacić podatku? Jak się korzystnie połączyć, jak się korzystnie podzielić?
Rzeczpospolita z 17 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Ważny cel połączenia - korzyści ekonomiczne, czy tylko podatkowe?
Rzeczpospolita z 17 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Strata może być kosztem. Liwidacja środków trwałych Rzeczpospolita z 10 marca 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Podatek odroczony w czasie. Akcje za aport w postaci akcji Rzeczpospolita z 17 lutego 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Więcej od dywidendy, mniej od odsetek. Nowa polsko-belgijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
Rzeczpospolita z 17 lutego 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Od odsetek zapłacimy u źródła. Nowa polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
Rzeczpospolita z 10 lutego 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Można zbiorczo. Korekta obrotu z tytułu udzielenia premii pieniężnej
Rzeczpospolita z 3 lutego 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Jaki podatek od dywidendy. Opodatkowanie udziałów w zyskach
Rzeczpospolita z 3 lutego 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Darmowa pożyczka to nieodpłatna korzyść. Umorzenie naliczonych odsetek
Rzeczpospolita z 20 stycznia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Wspólnik wspomaga spółkę. Kiedy odsetki od pożyczek mogą być kosztem podatkowym?
Rzeczpospolita z 13 stycznia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Ile urzędów, tyle interpretacji. Kiedy nieodpłatne przekazanie i zużycie towarów podlega VAT?
Rzeczpospolita z 6 stycznia 2005

J. Pustuł, M. Przywara
Korekta u sprzedawcy, czy podatek u nabywcy? Premie pieniężne od obrotu
Rzeczpospolita z 30 grudnia 2004

M. Przywara, M. Stacherczak
Trudna ulga – zmiany w przepisach dotyczących warunków udzielania pomocy finansowej na rzecz inwestorów, 
Insight Europe, publikacja KPMG dotycząca akcesji Polski do UE, marzec 2004

J. Pustuł
Głowi się minister, głowią się izby. Premie pieniężne (bonusy) - konsekwencje w VAT
Rzeczpospolita z 12 lutego 2004

J. Pustuł
Zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
Wiem Jak 1/2004

J. Pustuł
Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych oraz przy podziale spółki
Przegląd Podatkowy 3/2004

J. Pustuł, M. Michna
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych
Przegląd Notarialny 3/2003

J. Pustuł
Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek
Monitor Podatkowy 2/2003

J. Pustuł
Przejęcie praw i obowiązków podatkowych przy podziale spółki
Monitor Podatkowy 11/2002

J. Pustuł
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2/1999