KACPER GÓRNIAK

ASSOCIATE
 

Doświadczenie

2015-2016
Staże w dużych polskich kancelariach 

2016-2017
Studencka Poradnia Prawna UJ – Sekcja prawa cywilnego

Wykształcenie


2018
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017-2018
Szkoła Prawa Amerykańskiego – Uniwersytet Jagielloński i The Catholic University of America

od 2018
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018
Summer School European Private Law, Salzburg

Inne stanowiska 

Członek Collegium Invisibile

Wyróżnienia

2016
I miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym w Krakowie oraz finalista Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego we Wrocławiu

2017
III miejsce (w zespole)
II Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego, Warszawa

Wybrane publikacje

K.Górniak
Umowa podporządkowania wierzytelności w prawie cywilnym procesowym, materialnym i upadłościowym
Studia Prawa Prywatnego 3-4/2018

K.Górniak
Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury
Transformacje Prawa Prywatnego 2/2018
Kontakt

office at karasekwejman.com

Działalność

obsługa transakcji
rozwiązywanie sporów
projekty opinii prawnych

Dziedziny

spadki
umowy
delikty
prawo rzeczowe
spółki
upadłość
prawo bankowe
prawo prywatne międzynarodowe

Języki

angielski (poziom zaawansowany)
francuski (poziom średniozaawansowany)
niemiecki (poziom podstawowy)