KATARZYNA LEŚKO

RADCA PRAWNY

WSPÓŁPRACOWNIK

Doświadczenie i przykłady spraw

Sprawy sądowe z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji (opłaty półkowe, nieuczciwa reklama).

Przygotowywanie umów barterowych i umów na realizację procesu produkcji utworów audiowizualnych.

Opracowywanie programów compliance z zakresu prawa antymonopolowego dla klientów korporacyjnych.

Doradztwo prawne dla dużych klientów korporacyjnych: sieci handlowych, przedsiębiorstw z branży energetycznej, farmaceutycznej i innych.

Udział w konsultacjach projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Inne stanowiska

Radca prawny w Zespole Prawnym Stowarzyszenia WIOSNA
(działalność pro bono).

Wybrane poprzednie stanowiska

Prawnik w wyspecjalizowanej kancelarii, zajmującej się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumenta.

Wykształcenie

2008
Szkoła Prawa Amerykańskiego UJ prowadzona przez wykładowców The Catholic University of America z Waszyngtonu D.C.

2010
magister prawa, Uniwersytet Jagielloński

2014
egzamin radcowski w Krakowie

Kontakt

office at karasekwejman.com

Działalność

doradztwo i opinie prawne
rozwiązywanie sporów
transakcje
zastępstwo przed organami administracji
szkolenia

Dziedziny

własność intelektualna
umowy
odszkodowania
ochrona konkurencji i konsumentów
prawo antymonopolowe
zwalczanie nieuczciwej konkurencji
dobra osobiste
prawo prasowe
prawo prywatne międzynarodowe

Języki

angielski (biegle)