DR HAB. MARCIN SPYRA

RADCA PRAWNY

OF COUNSEL

Doświadczenie i przykłady spraw

Doradztwo dla kancelarii reprezentującej stronę w międzynarodowym 
sporze o kontrolę nad przejętą polską spółką; praca nad 
argumentacją procesową z dziedziny polskiego prawa spółek, prawa 
cywilnego, prawa procesowego.

Ekspertyza dotycząca przejęcia zagranicznego podmiotu przez
czołowe polskie przedsiębiorstwo (praca na zlecenie kancelarii 
reprezentującej przejmującego). Analiza projektu umowy przejęcia 
pod obcym prawem oraz umów kupującego z innymi doradcami: 
prawnymi, inwestycyjnymi, finansowymi, strategicznymi.

Przygotowanie dokumentacji umów kooperacji przemysłowej.

Projekt reformy ustawy o radiofonii i telewizji dla Ministra 
Skarbu (współautor).

Opinia prawna dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
w sprawie implementacji do polskiego prawa dyrektywy o 
restrukturyzacji banków (współautor)

Propozycja przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących 
wykonania i skutków naruszenia zobowiązań 
(współautor), 
red. J. Pisuliński, F. 
Zoll

Inne stanowiska

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ


Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego projektującego przepisy nowego Kodeksu cywilnego dotyczące świadczenia usług, kier. F. Zoll

Członek międzynarodowego zespołu badawczego z zakresu europejskiego prawa zamówień publicznych

Wybrane poprzednie stanowiska
 
Kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ

Wykształcenie

1997
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński

2002
Egzamin radcowski w Katowicach

2004
Doktor nauk prawnych
Temat rozprawy obronionej na UJ: ryzyka prawne w międzynarodowych emisjach polskich obligacji

2015
Doktor habilitowany nauk prawnych (Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Stypendia i wyróżnienia

2nd Workshop on American Affairs, Young Leaders Program 2000, Dräger Stiftung

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (nagroda grupowa)

Kontakt

office at karasekwejman.com

Usługi

doradztwo i opinie prawne
transakcje
rozwiązywanie sporów
szkolenia

Obszary działania

banki i instytucje finansowe
dochodzenie należności i upadłości
giełda
konsumenci
międzynarodowe postępowanie cywilne
odszkodowania
papiery wartościowe
prawo prywatne międzynarodowe
prawo umów
spółki
zabezpieczenia wierzytelności
zamówienia publiczne

Języki

angielski (biegle) 
włoski (zaawansowany)

Wybrane publikacje

zobacz spis