MIKOŁAJ PRZYWARA

DORADCA PODATKOWY

Doświadczenie

Ponad 15 lat działalności jako licencjonowany doradca podatkowy. Od 1998 roku praktyka w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, a od 2005 roku samodzielna działalność - doradztwo podatkowe.

Bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków, uwzględniające praktyczną znajomość specyfiki wielu sektorów gospodarki, między innymi handlu, produkcji, usług finansowych, usług informatycznych, energetyki, podmiotów prowadzących działalność na obszarze specjalnych stref ekonomicznych i wielu innych.

Bardzo duże doświadczenie w zakresie planowania podatkowego przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w szczególności przy połączeniach, podziałach, transakcjach dotyczących zbycia lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa, itp.

Doradztwo przy połączeniach instytucji finansowych, dużych polskich spółek produkcyjnych, znanych sieci handlowych, browarów.

Doradztwo obejmujące wszystkie etapy procesów restrukturyzacyjnych - począwszy od przygotowania optymalnej pod względem podatkowym koncepcji połączenia, podziału, czy innego sposobu reorganizacji, poprzez doradztwo przy tworzeniu planu połączenia (podziału), sporządzenia uzasadnienia ekonomicznego przeprowadzanej reorganizacji, aż po rejestrację operacji i złożenie pierwszych deklaracji podatkowych.

Doradztwo i uzyskiwanie zwrotu podatku VAT dla instytucji finansowych i innych podmiotów prowadzących działalność zwolnioną z VAT.

Reprezentacja podatników w sporach z organami podatkowymi, reprezentacja w toku postępowania sądowo-administracyjnego.

Doradztwo w procesach nabywania i zbywania przedsiębiorstw.

Duże doświadczenie w zakresie sporządzania analiz cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej zgodnej z art. 9(a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowiska poza kancelarią

Partner w kancelarii doradztwa podatkowego

Wybrane poprzednie stanowiska

Konsultant podatkowy, PricewaterhouseCoopers

Menadżer, dział podatkowy KPMG

Wykształcenie

1998
Magi
ster prawa, Uniwersytet Jagielloński

2003
Egzamin na doradcę podatkowego

Nagrody, odznaczenia, stypendia

2011
Wyróżnienie Gazety Prawnej

Kontakt

office at karasekwejman.com

Usługi

Bieżące doradztwo podatkowe
Optymalizacja podatkowa
Audyty podatkowe / due diligence
Przeglądy podatkowe
Reprezentacja w sprawach podatkowych przed organami i sądami
Dokumentacja do cen transferowych
Szkolenia, seminaria, warsztaty

Obszary działania

Wszystkie rodzaje podatków, w szczególności w następujących zakresach:
Bankowość i instytucje finansowe
Podatkowe prawo spółek
Fuzje i przejęcia
Ceny transferowe
Specjalne strefy ekonomiczne
Regulacje Unii Europejskiej

Języki

angielski (biegle)

Wybrane publikacje

zob. spis