Pomagamy

Droga na Harvard

Od 2010 roku Harvard Club of Poland organizuje doroczny konkurs Droga na Harvard. Startują uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci i absolwenci, którzy chcą studiować na amerykańskich uczelniach, szczególnie na Harvardzie. Główną nagrodę stanowi wyjazd 4 laureatów na tygodniowy pobyt w Stanach Zjednoczonych i wizyta na Harvardzie. Dodatkowo, laureatów obejmuje program mentorski. Filip Wejman ocenia prace konkursowe w ramach kapituły konkursu. Przeczytaj więcej.

INPRIS

Prawniczy think tank INPRIS działa od 2008 roku w Warszawie. INPRIS prowadzi między innymi prace analityczne nad organizacją wymiaru sprawiedliwości i procesem legislacyjnym, monitoruje razem z innymi organizacjami wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zajmuje się infografiką prawniczą, organizuje warsztaty dla studentów prawa i ekonomii. Filip Wejman należy do założycieli i zarządu INPRIS. Przeczytaj więcej.

Program Spraw Precedensowych

W 2004 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła Program Spraw Precedensowych (PSP). Od powstania przedsięwzięcia Filip Wejman wchodzi w skład Rady Programowej PSP. Rada decyduje o przyjmowaniu spraw i wytycza kierunki postępowania. Program obejmuje lwią część najważniejszych polskich spraw precedensowych w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Przeczytaj więcej.

Stowarzyszenie Wiosna

Katarzyna Leśko działa w Zespole Prawnym Stowarzyszenia. Organizacja przekazała pomoc charytatywną w postaci Szlachetnej Paczki kilkudziesięciu tysiącom osób w Polsce. Przeczytaj więcej.

Konstytucyjny Turniej Sądowy

W latach 2012 i 2014 Stowarzyszenie im. Profesora Hołdy zorganizowało dwie edycje Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Turniej polega na symulacji rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Aplikanci adwokaccy i studenci prawa występują jako zawodnicy, a czołowi polscy prawnicy jako jurorzy. Filip Wejman należał do pomysłodawców i organizatorów. Zobacz rozprawę.

Warsaw Legal Hackers

Magdalena Siwanowicz-Suska oraz Filip Wejman należą do czworga założycieli Warsaw Legal Hackers. Zorganizowaliśmy sesje m.in. o RODO, blockchain, fake news, dyrektywie autorskiej, wyzwaniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.